Vitajte!

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí vo svojej nedokonalosti zažívajú premieňajúcu moc Ježiša Krista. Preto chceme ako súčasť všeobecnej Cirkvi: uctievať Boha, prejavovať lásku ľuďom, zvestovať Krista, rozvíjať sa a prispievať ku kvalite života.

Všetci, veriaci aj neveriaci, ste medzi nami vždy vítaní!

 

Vyznanie viery

Veríme v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Veríme v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela, a v život večný.