Uctievať Boha

Chceme byť miestom, kde je živý Boh prítomný, kde zjavne koná – jednoducho, kde je centrom všetkého....

Prejavovať lásku ľuďom

Chceme byť spoločenstvom, kde sa ľudia vždy cítia vítaní, prejavujú záujem jeden o druhého, prijímajú sa takí, akí sú...

Zvestovať Krista

Chceme sa deliť so všetkými o to najvzácnejšie, čo máme – Ježiša.

Rozvíjať sa

Chceme byť ľuďmi autentickej viery, ktorí sa nikdy neprestávajú učiť a pracovať na sebe...

Prispievať ku kvalite života

Chceme byť miestom plným života, cirkvou, ktorá nie je záťažou, ale pomocou a obohatením, ktorá tu nie je sama pre seba...

Pridajte sa (normal)
k

 

Nedeľné bohoslužby

Každú nedeľu o 10:00 na Streleckej 1.
Program pre deti zväčša zabezpečený.
Ako sa k nám dostanete?

Rodinná bohoslužba

Vždy prvú nedeľu v mesiaci máme špeciálnu Rodinnú bohoslužbu, ktorá je vhodná aj pre tých najmenších.

Aj takto to u nás niekedy vyzerá

Nedeľné bohoslužby:
Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava
GPS: 48.373807, 17.589404 [viac tu]
Telefón:
+421 907 663 552
Email:
trnava@cb.sk
Facebook
https://www.facebook.com/cbtrnava
Viac info nižšie