Uctievať Boha

Chceme byť miestom, kde je živý Boh prítomný, kde zjavne koná – jednoducho, kde je centrom všetkého....

Prejavovať lásku ľuďom

Chceme byť spoločenstvom, kde sa ľudia vždy cítia vítaní, prejavujú záujem jeden o druhého, prijímajú sa takí, akí sú...

Zvestovať Krista

Chceme sa deliť so všetkými o to najvzácnejšie, čo máme – Ježiša.

Rozvíjať sa

Chceme byť ľuďmi autentickej viery, ktorí sa nikdy neprestávajú učiť a pracovať na sebe...

Prispievať ku kvalite života

Chceme byť miestom plným života, cirkvou, ktorá nie je záťažou, ale pomocou a obohatením, ktorá tu nie je sama pre seba...

Pridajte sa
k

 

Nedeľné bohoslužby

Každú nedeľu o 10:00 na Streleckej 1.
Program pre deti zväčša zabezpečený.
Ako sa k nám dostanete?

 

Rodinná bohoslužba

21.5. bude špeciálna Rodinná bohoslužba, ktorá je vhodná aj pre tých najmenších. Videozáznam z predchádzajúcich si môžete pozrieť tu.

Biblická škola

13.5. bude pokračovanie Biblickej školy, kde s Toddom Pattersonom M.Div., PhD, ktorý je učiteľom Hebrejčiny a Starej zmluvy na Katedre téológie a katechetiky na UMB v Banskej Bystrici, budeme pokračovať v téme Veľkého Božieho príbehu. Záznam z prvej časti, kde sme sa venovali prvým dvom kapitolám knihy Genezis si môžete pozrieť tu.

Aj takto to u nás niekedy vyzerá

Nedeľné bohoslužby:
Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava
GPS: 48.373807, 17.589404 [viac tu]
Telefón:
+421 907 663 552
Email:
info@cbtt.sk
Viac info nižšie