Vzťah k iným cirkvám

Cirkev bratská si uvedomuje, že je len jednou časťou všeobecnej Kristovej Cirkvi, a že aj iné kresťanské tradície nesú v sebe bohatstvo duchovného života a môžu byť pre ňu inšpirujúce. Preto buduje vzťahy s ostatnými kresťanskými cirkvami v rámci Trnavy, Slovenska i v zahraničí a praje im veľa Božieho požehnania.

V Trnave sa podieľame napr. na ekumenickom Týždni modlitieb za jednotu kresťanov a iných príležitostných projektoch. Na Slovensku spolupracuje s ostatnými cirkvami najmä v rámci Združenia evanjelikálnych cirkví, Evanjelickej aliancie a Ekumenickej rady cirkví na rôznych projektoch v oblasti misie, diakonie (sociálnej a charitatívnej činnosti), vzdelávania, tlače, hudby, spoločných modlitieb, ...

Takmer v každej krajine Európy a vo vyspelých krajinách sveta sú cirkvi podobné Cirkvi bratskej. Vytvárajú 28 národných zväzov, ktoré sa spojili do Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych cirkví. Prostredníctvom Ekumenickej rady cirkví je aj Cirkev bratská časťou Svetovej rady cirkví.

Sme otvorení pre spoluprácu so všetkými kresťanmi, ktorí milujú Pána Ježiša Krista a snažia sa žiť podľa Jeho príkladu.