Zoradenie:
Predvolené | Názov | Autor | Dátum | Stiahnutí
Všetky dostupné piesne:
pptx.png Aj keby nekvitol fík TOP

Pridané: 2018-03-17

Stiahnuté: 385

Stiahnuť

pptx.png Aj keď mám málo síl TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 674

Stiahnuť

pptx.png Ak ľud môjho mena TOP

Pridané: 2020-09-18

Stiahnuté: 136

Stiahnuť

pptx.png Ako ty nie je nik TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 598

Stiahnuť

pptx.png Ani oko nevidelo TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 586

Stiahnuť

pptx.png Anjelov spev čujme hlas krásny TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 555

Stiahnuť

pptx.png Boh je medzi nami

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 39

Stiahnuť

pptx.png Boh prestrel pre mňa bohatý stôl TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 456

Stiahnuť

pptx.png Boh tak miloval svet

Pridané: 2022-04-10

Stiahnuté: 34

Stiahnuť

pptx.png Boh v milosti je predivný (Amazing Grace) TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 498

Stiahnuť

pptx.png Boh všemocný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 556

Stiahnuť

pptx.png Bol som hriešny človek TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 589

Stiahnuť

pptx.png Budem ako strom TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 642

Stiahnuť

pptx.png Budem spievať chvály

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 30

Stiahnuť

pptx.png Budeme slúžiť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 542

Stiahnuť

pptx.png Celý život chcem spievať Tebe, Pane TOP

Pridané: 2018-01-26

Stiahnuté: 391

Stiahnuť

pptx.png Chcem ako ty TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 526

Stiahnuť

pptx.png Chcem z Tvojej živej vody piť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 432

Stiahnuť

pptx.png Chváľte Hospodina TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 357

Stiahnuť

pptx.png Chválu vzdaj slávnemu TOP

Pridané: 2016-11-13

Stiahnuté: 477

Stiahnuť

pptx.png Či si veľký a či malý TOP

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 564

Stiahnuť

pptx.png Daj Boh šťastia TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 544

Stiahnuť

pptx.png Daj mi vieru TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 537

Stiahnuť

pptx.png Dávaj pozor malé oko TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 478

Stiahnuť

pptx.png Dávam všetko TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 540

Stiahnuť

pptx.png Dnes viem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 525

Stiahnuť

pptx.png Do tmy na svet TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 583

Stiahnuť

pptx.png Dobrá novina, šťastná hodina TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 462

Stiahnuť

pptx.png Dobrý si k nám

Pridané: 2021-09-20

Stiahnuté: 64

Stiahnuť

pptx.png Duch prepukni v dážď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 527

Stiahnuť

pptx.png Duchu Svätý, si tu vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 514

Stiahnuť

pptx.png Haleluja (Agnus Dei) TOP

Pridané: 2018-05-12

Stiahnuté: 323

Stiahnuť

pptx.png Haleluja šabalabalabambam TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 434

Stiahnuť

pptx.png Haleluja, chváľme silného Boha TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 386

Stiahnuť

pptx.png Jasaj v Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 517

Stiahnuť

pptx.png Je nádherné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 506

Stiahnuť

pptx.png Je veľký náš Boh TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 566

Stiahnuť

pptx.png Jedine láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 533

Stiahnuť

pptx.png Jediné miesto TOP

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 352

Stiahnuť

pptx.png Ježiš je hoden chvály TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 525

Stiahnuť

pptx.png Ježiš môj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 498

Stiahnuť

pptx.png Ježiš ťa volá

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 25

Stiahnuť

pptx.png Ježiš žije v nás TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 494

Stiahnuť

pptx.png Ježiš, ty si ma poznal TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 483

Stiahnuť

pptx.png Ježišu, si môj Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 477

Stiahnuť

pptx.png K tebe môj Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 542

Stiahnuť

pptx.png Konaj svoje dielo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 545

Stiahnuť

pptx.png Kráľu, milosť nám daj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 490

Stiahnuť

pptx.png Kristus Pán vstal z hrobu dnes, Haleluja! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 355

Stiahnuť

pptx.png Kto je pánom džungle

Pridané: 2022-04-10

Stiahnuté: 27

Stiahnuť

pptx.png Kto som ja? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 527

Stiahnuť

pptx.png Kto stvoril? TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 430

Stiahnuť

pptx.png Ku komu pôjdem? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 489

Stiahnuť

pptx.png Ku krížu dvíham zrak TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 497

Stiahnuť

pptx.png Láska prišla dole k nám

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 24

Stiahnuť

pptx.png Láska, čo pre mňa máš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 514

Stiahnuť

pptx.png Lásku dá (čo dá?) TOP

Pridané: 2018-08-31

Stiahnuté: 309

Stiahnuť

pptx.png Len milosťou TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 522

Stiahnuť

pptx.png Len tebe TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 503

Stiahnuť

pptx.png Len v Kristovi TOP

Pridané: 2016-03-24

Stiahnuté: 662

Stiahnuť

pptx.png Len v tvojom zajatí TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 367

Stiahnuť

pptx.png Milosť tak potrebná TOP

Pridané: 2017-02-04

Stiahnuté: 469

Stiahnuť

pptx.png Mocný (How Great)

Pridané: 2022-04-10

Stiahnuté: 24

Stiahnuť

pptx.png Modlitba v púšti TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 593

Stiahnuť

pptx.png Môj Boh, tebe spievam TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 514

Stiahnuť

pptx.png Môj Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 530

Stiahnuť

pptx.png Moje malé svetielko TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 547

Stiahnuť

pptx.png Moje srdce pieseň má TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 509

Stiahnuť

pptx.png Mojou nádejou si, Pane TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 472

Stiahnuť

pptx.png Môžem spievať o láske večnej TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 388

Stiahnuť

pptx.png Můj Bůh je můj štít TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 476

Stiahnuť

pptx.png Múry TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 493

Stiahnuť

pptx.png Muž múdry TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 386

Stiahnuť

pptx.png Na teba čakám TOP

Pridané: 2016-02-12

Stiahnuté: 480

Stiahnuť

pptx.png Na teba volám TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 476

Stiahnuť

pptx.png Nad všetkých kráľov TOP

Pridané: 2019-01-12

Stiahnuté: 218

Stiahnuť

pptx.png Nádherný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 493

Stiahnuť

pptx.png Nadýchnuť sa smiem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 473

Stiahnuť

pptx.png Narodil sa Kristus Pán TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 391

Stiahnuť

pptx.png Náš Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 539

Stiahnuť

pptx.png Náš Pán, On je kráľov Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 468

Stiahnuť

pptx.png Nekonečný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 486

Stiahnuť

pptx.png Neopustíš TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 489

Stiahnuť

pptx.png Nič nie je nemožné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 523

Stiahnuť

pptx.png Nie je nikto ako Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 522

Stiahnuť

pptx.png Nie nám, nie nám, Hospodine TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 449

Stiahnuť

pptx.png Nohy jeleníc TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 505

Stiahnuť

pptx.png Ó Pane, chcem Ťa poznať TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 604

Stiahnuť

pptx.png O príď, o príď Immanuel TOP

Pridané: 2019-12-21

Stiahnuté: 157

Stiahnuť

pptx.png Ó, Ježiš je Pán TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 486

Stiahnuť

pptx.png Ó, kresťania, poďme TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 503

Stiahnuť

pptx.png Ó, vyvýšený Pán! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 469

Stiahnuť

pptx.png Oceans (Pozývaš ma do neznáma) TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 586

Stiahnuť

pptx.png Odložil si svoj majestát TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 425

Stiahnuť

pptx.png On je náš Spasiteľ TOP

Pridané: 2017-06-05

Stiahnuté: 408

Stiahnuť

pptx.png On je silný Boh Izraelov TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 404

Stiahnuť

pptx.png Otvor mi oči TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 508

Stiahnuť

pptx.png Padáme na svoju tvár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 469

Stiahnuť

pptx.png Pán Boh je pastier môj TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 487

Stiahnuť

pptx.png Pána chváľ TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 451

Stiahnuť

pptx.png Pane drahý TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 460

Stiahnuť

pptx.png Pane, buď vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 516

Stiahnuť

pptx.png Pane, čuj hlas náš

Pridané: 2021-09-05

Stiahnuté: 49

Stiahnuť

pptx.png Pane, prijmi ma TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 532

Stiahnuť

pptx.png Pane, som tak veľmi rád TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 479

Stiahnuť

pptx.png Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 370

Stiahnuť

pptx.png Pevne pevne drž sa TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 337

Stiahnuť

pptx.png Počúvaj, čo vtáčky spievajú TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 367

Stiahnuť

pptx.png Poď TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 506

Stiahnuť

pptx.png Poďte ku mne všetci NOVÉ

Pridané: 2022-11-19

Stiahnuté: 0

pptx.png Pozdvihnime svoje hlasy TOP

Pridané: 2020-02-22

Stiahnuté: 132

Stiahnuť

pptx.png Požehnané meno má Pán TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 373

Stiahnuť

pptx.png Pozri, Boh sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 541

Stiahnuť

pptx.png Predivná láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 485

Stiahnuť

pptx.png Predivný si TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 492

Stiahnuť

pptx.png Preslávny Bože TOP

Pridané: 2017-10-27

Stiahnuté: 406

Stiahnuť

pptx.png Prichádza Kráľ slávy TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 531

Stiahnuť

pptx.png Príď tvoje kráľovstvo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 527

Stiahnuť

pptx.png Prišiel na zem konať dielo spásy TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 352

Stiahnuť

pptx.png Pú, pú, púpavienky TOP

Pridané: 2017-04-13

Stiahnuté: 603

Stiahnuť

pptx.png Raduj sa svet TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 330

Stiahnuť

pptx.png Rozhodol som sa ísť za Ježišom TOP

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 402

Stiahnuť

pptx.png Rúcho chvál TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 496

Stiahnuť

pptx.png Si mojou piesňou TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 479

Stiahnuť

pptx.png Si mojou skrýšou v čase búrok

Pridané: 2022-04-08

Stiahnuté: 26

Stiahnuť

pptx.png Si večný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 482

Stiahnuť

pptx.png Šiel, kadiaľ ja chodím NOVÉ

Pridané: 2022-11-19

Stiahnuté: 0

Stiahnuť

pptx.png Síl nám pribúda TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 491

Stiahnuť

pptx.png Slovo svoje dal nám Pán TOP

Pridané: 2018-01-10

Stiahnuté: 342

Stiahnuť

pptx.png Srdce chvály TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 492

Stiahnuť

pptx.png Stáť smiem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 476

Stiahnuť

pptx.png Stíš sa TOP

Pridané: 2017-10-17

Stiahnuté: 371

Stiahnuť

pptx.png Stojím pred tebou TOP

Pridané: 2018-11-10

Stiahnuté: 210

Stiahnuť

pptx.png Svätá radosť TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 456

Stiahnuť

pptx.png Svätý a slávny si TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 439

Stiahnuť

pptx.png Svätý, svätý, svätý TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 476

Stiahnuť

pptx.png Svieť nám TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 447

Stiahnuť

pptx.png Teba ctím TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 483

Stiahnuť

pptx.png Tebe patrí chvála TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 570

Stiahnuť

pptx.png Tí čo sú smädní TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 470

Stiahnuť

pptx.png Tichá noc TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 511

Stiahnuť

pptx.png Tmou Svetlo svieti TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 514

Stiahnuť

pptx.png To čo vyspievať túžim TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 467

Stiahnuť

pptx.png Toto všetko o tebe je TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 426

Stiahnuť

pptx.png Tu je chlieb TOP

Pridané: 2019-07-06

Stiahnuté: 168

Stiahnuť

pptx.png Túžim priniesť na oltár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 493

Stiahnuť

pptx.png Tvoja krv ma chráni TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 472

Stiahnuť

pptx.png Tvoja láska je TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 490

Stiahnuť

pptx.png Ty ma nesieš sám TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 469

Stiahnuť

pptx.png Ty malé mesto Betlehem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 508

Stiahnuť

pptx.png Ty odpúšťaš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 502

Stiahnuť

pptx.png Ty príď a vládni nám TOP

Pridané: 2016-06-20

Stiahnuté: 596

Stiahnuť

pptx.png Ty si hoden TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 492

Stiahnuť

pptx.png Ty si jediný Boh TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 476

Stiahnuť

pptx.png Ty si mojou láskou TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 438

Stiahnuť

pptx.png Ty si Pánom TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 500

Stiahnuť

pptx.png Ty si Pánom mojich dní TOP

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 295

Stiahnuť

pptx.png U Neho šťastný som TOP

Pridané: 2018-04-15

Stiahnuté: 291

Stiahnuť

pptx.png V smelej dôvere TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 475

Stiahnuť

pptx.png V srdci to viem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 467

Stiahnuť

pptx.png V Tvojich dvoranách TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 485

Stiahnuť

pptx.png V úžase a chvále TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 447

Stiahnuť

pptx.png Vďaka Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 456

Stiahnuť

pptx.png Vďaka za tvoj kríž TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 560

Stiahnuť

pptx.png Večný Otec v nebi (Ja verím) NOVÉ

Pridané: 2022-11-19

Stiahnuté: 0

Stiahnuť

pptx.png Veď ma ty sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 489

Stiahnuť

pptx.png Veď ma z dolných nádvorí TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 417

Stiahnuť

pptx.png Verný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 486

Stiahnuť

pptx.png Vezmi, Pane, život môj TOP

Pridané: 2019-01-19

Stiahnuté: 270

Stiahnuť

pptx.png Viac lásky TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 495

Stiahnuť

pptx.png Vianoce sa priblížili TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 563

Stiahnuť

pptx.png Vieru daj

Pridané: 2022-03-05

Stiahnuté: 31

Stiahnuť

pptx.png Víťaz TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 477

Stiahnuť

pptx.png Vládca TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 525

Stiahnuť

pptx.png Vravíš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 437

Stiahnuť

pptx.png Všade tam, kde sú TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 449

Stiahnuť

pptx.png Všetko to, čo chcem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 427

Stiahnuť

pptx.png Všetko, čo som mal TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 573

Stiahnuť

pptx.png Vyvýšený TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 492

Stiahnuť

pptx.png Vyvyšujem Teba Pane TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 464

Stiahnuť

pptx.png Z tmy si ma vyviedol TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 446

Stiahnuť

pptx.png Žehnaj Pánovi, duša Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 385

Stiahnuť

pptx.png Zídení ako rodina TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 450

Stiahnuť

pptx.png Zvelebený buď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 479

Stiahnuť