nedeľa, 21. marec 2021

Pre vzájomnú radosť na salaši

List Hebrejom 13:17 & Ezechiel 3:16-19 Kazateľ: Marek Tomašovič
Aká má byť vnútorná dynamika medzi pastierom-starším a Božím stádom, ktoré je zverené do jeho starostlivosti. Inými slovami: aký má byť vzájomný vzťah medzi starším zboru a členom zboru. Autor listu Hebrejom hovorí, aby svoju službu vykonávali s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by zboru neprospelo.
Dĺžka:42 minút